Juli 2020
Normaal gesproken zou Emma bij het schrijven van deze update op school zitten. Nu is het echter net zo’n soort bericht als de vorige keer, omdat ze thuis is. Weliswaar zonder vakantie te hebben, want er moet gewoon thuis geleerd worden, maar de scholen zijn vanwege het coronavirus gesloten. Dit zorgt ervoor dat Emma nu in huis is en ze geniet er ook van. Gelukkig is ze kerngezond! Ze doet haar schoolwerk en is een fijne hulp in huis. Daarnaast trekt ze veel op met de paar jaar oudere Riziki. Ze trekken zich aan elkaar op en doen gezellig meisjesdingen met elkaar. Als de scholen open zijn, is Riziki op kostschool en is Emma de oudste meid in huis met alleen heel wat kleinere meiden, dus ze geniet van het gezelschap van Riziki en natuurlijk ook van haar zus Rhoda en Esther. De scholen zijn al in april dichtgegaan en zullen dat blijven tot 1 september. Een lange thuisperiode nog te gaan dus.

In deze periode zullen hoogstwaarschijnlijk ook de verhuizingen plaats gaan vinden van het Happy Rock Center naar een kleinere setting. De medewerksters hebben met elkaar besproken welk kind het beste bij wie in huis kan gaan wonen, dus in het volgende nieuwsbericht zullen we weten waar Emma woont. Ze blijft wel nog steeds onder verantwoording en financiële steun van het Happy Rock Center, maar in een gezinssituatie zoals de regering het wil. Spannend! Bidt u voor haar?!

November 2019
Op dit moment is het vakantie, grote vakantie. De kinderen hebben vrij van eind oktober tot de tweede week van januari. Emma kwam thuis met een heel mooi rapport. Ze had boven gemiddeld gescoord en is dus met vlag en wimpel over naar de volgende klas. Wie had dat kunnen denken! Toen ze kwam had ze zo’n achterstand omdat ze nooit naar school geweest was en nu doet ze het zo goed. Ze is een van de besten van haar klas. Echt prachtig om te zien dat ze graag naar school gaat en graag leert. Het is echt een slimme meid.

Ze is net vijf dagen op kamp van de kerk geweest. Ze heeft het enorm naar haar zin gehad en kletste honderduit over hoe het was geweest. Dat was leuk om te zien en te horen. De tijd dat ze een stil meisje was, is wel een eind over.

We proberen gedurende deze vakantie activiteiten voor de kinderen te organiseren, zodat ze niet alle dagen van de vakantie maar in huis zitten. Ze helpen met het huishouden en doen elke middag wat huiswerk om een beetje bij te blijven. Rico heeft een vriend met een grote boerderij en de kinderen mogen in groepjes komen om een dag op de boerderij te helpen. Voor een Afrikaans kind is het een beetje een must om groenten te kunnen verbouwen en voor dieren te kunnen zorgen, dus behalve dat ze het leuk vinden, leren ze er ook van. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om wat rond te fietsen op de fiets die daar staat, wat ze ook erg leuk vinden. Emma gaat ook graag mee om te werken op de boerderij. Ze zit niet graag stil en is goed in haar werk en leergierig. In huis helpt ze ook altijd met het huishouden en koken. Ze is een fijne hulp en een lieve meid. Ze is mondig en een stuk beter in het laten zien van haar emoties. We zijn blij dat we met uw hulp zoveel voor haar kunnen doen en we haar kunnen zien groeien.

Mei 2019
Emma krijgt geen thuisonderwijs meer, omdat de juf weg moest om voor haar familie te zorgen vanwege problemen. Ze gaat nu naar de gewone school met de andere kinderen. We waren benieuwd hoe dat zou gaan en ze doet het werkelijk heel erg goed. Ze is een slimme meid en ze spreekt beter Engels dan sommige andere kinderen in huis. Ze is als een spons; ze neemt kennis op, ze onthoudt deze en ze kan goed terug vertellen.

In huis heeft ze de leiding over de jongere meisjes nu Riziki weer naar school is. Ze vertelt hen precies wat ze moeten doen, bijvoorbeeld met klusjes en huiswerk. Maar ook als Riziki er is, houdt ze de leiding aardig in handen, want ze heeft een sterke persoonlijkheid. Daarnaast is zij degene met het meeste gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze weet hoe ze met geld om moet gaan. Toen ze bij haar moeder op straat leefde, moest ze altijd voor haar zorgen, dus zij is nu in het Happy Rock Center degene die naar de winkel gaat om iets te kopen, omdat zij degene is die precies weet hoeveel geld ze terug moet krijgen en er ook eerlijk mee om kan gaan. Ook opruimen doet ze uit zichzelf en ze roept de jongere meiden erbij. Eigenlijk is ze een kleine mama. Koken en zorgen zitten in haar aard. Ze geniet ervan om dat te doen en om complimenten te krijgen. Wel is het nog moeilijk voor haar om emoties te tonen. Toen ze nog bij haar moeder op de rug moest zitten, een jaar geleden nog maar, moest ze altijd verdrietig kijken, zodat haar moeder geld kreeg van mensen, omdat dat meisje er wel erg zielig uitzag. Die uitstraling heeft ze nog steeds vaak om zich heen hangen, hoewel dat langzamerhand wel verbetert en ze ook oprecht kan lachen.

De relatie tussen Emma en Rhoda is in ontwikkeling. Het gaat wel moeizaam. De meiden zijn aardig tegen elkaar, maar gedragen zich niet als zussen. Rhoda doet tegen Emma net als tegen iedereen, niet speciaal, maar dit heeft tijd nodig. Ze hebben elkaar eigenlijk hun hele leven niet gezien en ook voor Emma is het nieuw om in een familie te leven.

Emma ontwikkelt zich dus goed en ze leert veel. We prijzen de Heer dat Hij haar bij ons gebracht heeft en dat ze groeit in haar zelfvertrouwen en het ontvangen van liefde.

Heel hartelijk dank voor uw steun aan deze meid!

Oktober 2018
Emma maakt een goede ontwikkeling door. Het leren thuis is niet alleen academisch. De aandacht en positieve commentaren en complimenten die ze continu krijgt van onze superlieve thuisjuf Joyce, zijn als water in een lege put. Nu, na enkele maanden, leest ze al heel aardig en spreekt ze veel meer Engels dan ooit. Ze voelt zich thuis en kan over dingen praten die haar dwarszitten. Ze weet dat we niet zoals de mensen op straat, bij haar moeder, gelijk in de stress schieten, maar rustig praten en al pratend het probleem oplossen.

Ook praten we over haar moeder, hoe ze bij haar moeder leefde en wat ze nu allemaal moet inhalen. Toch houdt haar moeder van haar en gaan we haar op een dag weer bezoeken. Emma begrijpt nu steeds beter wat ze gemist heeft. Ze is emotioneel gegroeid en durft te zien dat haar moeder die fout gemaakt heeft met haar zonder dat we haar gelijk afschrijven. Ook ziet ze hoe een normaal gezin, als je ons zo kunt noemen, functioneert. We praten, lachen, discussiëren en zijn een gezin. We delen dingen en ruimen samen op. Ze houdt erg van huishoudelijke klusjes en eten klaarmaken. Dit komt voort uit het gemis van regelmaat en de onvoorspelbaarheid van haar eigen eetpatroon toen.

Emma gaat op zaterdag met Riziki en nog zes kinderen naar de Bijbelclub in de kerk. Daar leren ze drama, zingen en Bijbelverzen, vinden ze vriendjes en vriendinnetjes en krijgen ze koekjes en limonade. Dit is een goede voorbereiding op Emma’s schoolgaan. Ze leert en oefent haar Engels met de juf en kinderen op een fijne manier.

Februari 2018
Emma is in februari aangekomen in Happy Rock, vanuit Mombasa. Ze is het zusje van Rhoda die al jaren bij ons woont, en nu in kostschool leert. Emma heeft nooit op school gezeten, haar moeder is niet in staat haar een normale opvoeding te geven; ze leeft min of meer op straat. Emma heeft het erg naar haar zin zo schijnt het.

We hebben tijdelijk een prive-juf aangenomen zodat ze thuis kan leren schrijven en lezen, en dan pas naar een school zal gaan. Ze is kien en snel, en leert lekker. Nu krijgt ze echter ook al een aardig grote mond en reageert sterk op mensen die iets luid zeggen; dan geeft ze net zo luid antwoord. En dan kijken die oudere kids zo van???? Echt niet! Doe effe normaal zeg! En zij kijkt met vreselijk veel lef terug. Dit is waarom Petro (onze manager) en ik tegen elkaar zeiden: “maak je borst maar nat”. Emma is super extrovert, en geniet ervan dat ze een grote zus heeft; ze zegt het tegen iedereen! Ze houdt denk ik van actie en naar buiten gaan, want als ik haar in de kerk zie is ze een en al smile. We zijn benieuwd wat de toekomst brengt, maar zijn blij voor Rhoda dat we haar zusje gevonden hebben.