We hebben een mooi 2014 met elkaar beleefd en het jaar (ook financieel) goed af kunnen sluiten.
Zie hier het jaarverslag 2014 en de jaarrekening 2014.